Historie ZOO

Krokodýlí ZOO Protivín vznikla na základě soukromého chovu provozovatele této zoo Miroslava Procházky. Krokodýly se zabýval již v mládí ve Stanici mladých přírodovědců v Písku, kde získal základní znalosti v chovu krokodýlů. Sám je chová privátně od roku 1996, nicméně celistvou kolekci krokodýlích druhů začal budovat v roce 2000. Od roku 2005 krokodýly úspěšně rozmnožuje.

V první polovině 20. století byl objekt v rámci pozemkové reformy předán soukromému majiteli, který zde provozoval truhlárnu, další části objektu sloužily jako sklady. Od přímých potomků tohoto majitele byl objekt odkoupen zakladatelem ZOO v roce 2005.

Samotná expoziční část zoo je budována v Protivíně v historické hospodářské budově, jejíž vznik je datován do konce 18. století. V 19. století sloužila jako stáj pro koně, kočárovna a služební byt pro kočí, náležela k zázemí protivínského zámku, jenž byl v majetku rodu Schwarzenbergů.

Původní chov probíhal v zázemí jeho zemědělské farmy ve Chvalšinách, od roku 2005 je budována expoziční část zoo v Protivíně. Farma ve Chvalšinách zůstala zachována a slouží jako chovatelská a zásobovací farma pro ZOO. O licenci ZOO požádal Miroslav Procházka Ministerstvo životního prostředí ČR dle zák. 162/2003 Sb. v lednu 2008, v květnu byla tato licence udělena.

Projekt

Budování ZOO proběhlo v přísně ekologickém stylu. Není jediným účelem chovat, rozmnožovat a vystavovat krokodýly, ale zároveň i využívat a tím i propagovat ekologické technologie. Proto jako první byla v zoo postavena energetická jednotka ze tří tepelných čerpadel, mající dohromady tepelný výkon téměř 100 kW. Tato hodnota odpovídá tepelnému odporu budovy, takže dostatečně zásobuje teplem téměř 2000 m2 podlahové plochy ubikací pro krokodýly. Tepelná čerpadla odebírají teplo z osmi 120 m hlubokých vrtů, které byly vyvrtány na pozemku sousedícím se ZOO. Celá výstavba zoo byla rozdělena do několika etap.

První etapa probíhala od roku 2005 do počátku roku 2008 a znamenala vybudování výše uvedené energetické jednotky tj. systém vrtů a tepelných čerpadel, administrativního zázemí a prvních jedenácti terárií pro středně velké krokodýly. V červnu 2008 byla tato první část zoo zpřístupněna veřejnosti, v teráriích bylo v tomto období umístěno celkem 18 druhů aligátorů, kajmanů, krokodýlů a gaviálů.

Další etapy budování ZOO probíhaly v následujícím období, nejintenzivnějších změn se zoo dostalo v letech 2011 a 2012, kdy projekt rekonstrukce zoo byl podpořen fondem EU ROP-Jihozápad, byly vybudovány velká terária pro chov obřích druhů krokodýlů. Při otevření těchto prostor označovaných jako druhá a třetí etapa dne 27. června 2012 chovala zoo již dvacet dva druhů krokodýlů včetně velké skupiny gaviálů indických. Po technické stránce je zajímavé, že největší terárium – cca 110m2 je vybudováno v prvním nadložním poschodí a disponuje jako všechna terária pro velké druhy krokodýlů bazénem s hloubkou 1m. V tomto teráriu jsou chováni gaviálové. ZOO dostala výrazně chovatelský charakter, v roce 2013 se začali rozmnožovat v ZOO převzácní krokodýli filipínští a ZOO se postupně stala členem záchranných programů řízených EAZou (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) pro pět druhů kriticky ohrožených krokodýlů.

Poslední, čtvrtá etapa rekonstrukce budovy ZOO proběhla v roce 2015. Jednalo se o rekonstrukci a modernizaci původní části zoo, která od roku 2008 poněkud zastarala. Tato etapa výstavby ZOO byla opět podpořena finančně dotací z fondu EU ROP- Jihozápad.

Otevřením zmodernizované části zoo 30. června 2015 nabyla krokodýlí zoo své definitivní podoby. Díky podpoře fondem EU ROP – Jihozápad se stala i vyhledávaným turistickým cílem a zároveň výrazně plní svou ochranářskou, chovatelskou a vzdělávací funkci.

Chovatelský a výstavní záměr

Výstavním záměrem je v cílové podobě vystavovat všech 25 recentních krokodýlích druhů. Tento záměr je doplněn vybudováním zoologického muzea, kde jsou vystaveny osteologické a v menší míře i dermoplastické preparáty nejen krokodýlů, ale i dalších zástupců živočišné říše. Po stránce chovatelské je kladen důraz na sestavení chovných skupin ohrožených a kriticky ohrožených druhů krokodýlů a to nejen v samotné expozici, ale i na farmě, tak aby tato zvířata měla optimální podmínky k rozmnožování.

V současné době jsou tyto skupiny vytvořeny u šesti (Alligator sinensis, Crocodylus siamensis, Crocodylus rhombifer, Crocodylus mindorensis, Tomistoma schlegelii a Gavialis gangeticus) ze sedmi ohrožených a kriticky ohrožených druhů, přičemž tři (C. rhombifer, C. siamensis a C. mindorensis) se již pravidelně rozmnožují. Gaviálové sundští (syn. tomistoma úzkohlavá, Tomistoma schlegelii) již v průběhu chovu v naší ZOO nakladli vajíčka, bohužel se je nepovedlo zdárně inkubovat. Dopracovat zdárně techniku inkubace u tohoto převzácného druhu je výzvou pro ZOO do budoucnosti.

Při zdárném rozmnožování ohrožených druhů vyvstává otázka, jak naložit s odchovy, aby množení nebylo jen splněním chovatelských přání a ideálů, ale stalo se praktickou pomocí k záchově druhů. Za tímto cílem se stala ZOO členem evropských záchovných programů, konkrétně plemenných knih Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií ( ESB EAZA) pro pět druhů krokodýlů a odchovaná zvířata nacházejí své další působiště v rámci těchto programů.

Ochrana přírody ČR

Krokodýlí ZOO Protivín se také angažuje na poli ochrany přírody v České republice. Vychází z předpokladu, že ochranářská instituce jako je ZOO, by se měla podílet na ochraně živočišných a rostlinných druhů nejen v exotických zemích, ale i ve své vlasti. Provozovatel se od roku 2008 každoročně účastní ochrany evropsky chráněné byliny hořečku českého na lokalitě Svatý kříž ve Chvalšinách formou zajištění managnetu sklízení prostřednictvím své zemědělské ekologické farmy.