Protivínská ZOO má dlouhou tradici v chovu dlouholebých forem krokodýlů, z níž nejvýznamnější je gaviál indický. Ke gaviálům se řadí také gaviál sundský, syn. Tomistoma úzkohlavá, která je geneticky velice blízká gaviálu indickému, ale díky odlišnostem fenotypu je řazena do zvláštní podčeledi falešných gaviálů – Tomistominae. Oba tyto druhy jsou domovem na asijském kontinentu. V Africe je nejvíce podoben gaviálům krokodýl štítnatý (Mecistops cataphractus), zvaný též „africký gaviál“. „Africký gaviál“ a indický gaviál patří mezi kriticky ohrožené druhy, gaviál sundský má stupeň ohrožení podle specifikace IUCN – nejistý.

Krokodýlí ZOO Protivín, jejímž hlavním posláním je záchrana ohrožených druhů, jako jediná v Evropě odchovala gaviály indické. Výměnou za odchovaná mláďata tato ZOO získala mimo jiné i dva mladé samce „afrického gaviála“, kteří pochází od rodičů dovezených do Francie přímo z Afriky. Se dvěma samicemi pocházejícími z Emmen ZOO tak vznikla v Protivíně unikátní chovná skupina z nepříbuzných jedinců. Je skutečností, že odchovy můžeme očekávat až za více než 10 let, dokud samci nedospějí. Skupina těchto zvířat je velmi významná, neboť v posledních 10 letech dochází v západní Africe k rozsáhlé devastaci jejich biotopu a druh je tak na pokraji vyhubení.

Krokodýlí ZOO Protivín hodlá záchranu všech 3 druhů gaviálů podpořit chovem v zajetí a zároveň propagací ochrany biotopů. Ta je nutná i u gaviála sundského, neboť v jihovýchodní Asii je nejvíce ohrožuje rozvoj pěstování palmy olejné.

Krokodýlí ZOO Protivín bude podporovat projekty v přírodě in situ tím, že část tržeb ze vstupného věnuje na ochranu biotopů a zároveň zavádí prodej upomínkových předmětů s označením – Gavialis. Výtěžek prodeje bude určen na podporu projektů in situ.